Yeni konular En çok cevaplanan En görüntülenen konu En çok begenilen

  • Okuloncesikolik.com internette öğretmenler için gerekli olan etkinlikleri, tutanakları ve gereken evrakları toparlayarak, ziyaretçilerine sunmayı amaçlayan; internet üzerinde Güvenli İnternet kampanyasını destekleyen bir forum eğitim sitedir.
  • Merhaba okuloncesikolik.com kullanıcıları sitemize destek olmak için konulara cevap yazarak bizlere yardımcı alabilirsiniz.

Okul Öncesi Tanışma Oyunları 2

Okulöncesikolik

Administrator
Yönetici
#1


Okul Öncesi Tanışma Oyunları 2

İsim ve…

Amaç: Tanışma ve isimleri hatırlama
Sayı: Herhangi
Süre: 10-30 dakika (grubun büyüklüğüne göre)
Tüm katılımcılar halka seklinde dururlar. Sırayla herkes adini söyler ve ardından bir hareket, sekil ya da mimik yapar.
Katılımcıların hepsi isimlerini ve hareketlerini bitirdikten sonra sırayla herkesin adi söylenir ve hareketi yapılır. İsimler hareketin
haricinde aşağıdakilerle birleştirilebilir:
İsim ve mimik: katılımcılar isimlerini söylerler ve ardından kendilerine özgün bir mimik yaparlar.
İsim ve hareket: katılımcılar isimlerini söylerler ve ardından o an içinde bulundukları ruh halini belirten (örneğin: el çırpma, basla
selamlamak…) veya ne is yaptiklarinim ya da nereden geldiklerini belirten bir hareket yaparlar.
İsim ve hayvan: katılımcılar isimlerini söylerler ve ardından isimlerinin bas harfiyle başlayan bir hayvan söylerler. Önemli olan bir
hayvanin birden fazla söylenmemesidir. (örneğin: Ayşe – Ari; Ceyda – Ceylan…) NOT: Hayvan yerine yemek ismi de
söylenebilir.
Varyasyonlar: Her bir katılımcının ardından tüm grup bir eko gibi “isim ve…” yit tekrarlar.

Alfabetik Sıra
Amaç: İsimleri öğrenmek, grubu birbirine ısındırmak
Sayı: minimum 10 kişi ve üzeri
Süre: 5 dakika
Materyal: kişi sayısı kadar sandalye
Katılımcıların sayısına göre olan sandalyeler halka seklinde dizilir ve katılımcılardan sandalyelerin üstüne çıkması istenir.
Hiçbirse kilde konuşmadan ve sandalyeden yere inmeden alfabetik siraya geçmeleri istenir.
Not: Baslangiç – bitiş noktalarını ve hareket yönünü oyunu yürüten kişi belirleyebilir ya da tamamen katılımcılara bırakır.

Üç Parmak
Amaç: Tanışmak ve ısınma
Sayı: Herhangi
Süre: 10 dakika
Tüm oyuncular üç parmaklarını havaya kaldırırlar. İşaret parmağı “isim”, orta parmak “en sevdiği içecek” ve yüzük parmağı da “en
çok gitmek istediği ülkeyi” temsil eder. Oyuncular odanın içerisinde yürümeye başlarlar ve karsılaştıkları herkesin parmaklarına
kendininkileri değdirerek sırayla parmakların temsil ettiklerini söylerler. Amaç belirli süre içerisinde en çok kişiyle karsılaşmaktır.
Not: Parmak sayısı arttırılabilir, temsil ettikleri şeyler kullanılacağı aktivitenin türüne Gore değiştirilebilir. örneğin, yas, şehir,
spor, sevdiği sevmediği şeyler gibi…

Bana Öykünü Anlat
Amaç: Tanışma
Sayı: en az 10 kişi
Süre: 30 dakika
katılımcılardan kendilerine bir es bulmaları istenir. Her biri diğerine öyküsüne anlatmaya baslar. Bütün öyküler “Buraya gelmeye
su şekilde karar verdim:…” veya “ Buraya gelebilmek için seçildim çünkü…” cümlesiyle baslar.
İkili gruplar birbirlerine öykülerini anlattıktan sonra diğer bir iki kişiyle birleşip 4 kişilik bir grup olmaları istenir. 4’lü gruplar
içerisinde yeniden öykülerini anlatmaları ve bu sefer nereden geldiklerini, ülkeleri ya da şehirleri hakkında bir iki cümle
eklemeleri istenir.

Ülke Kağıtları
Amaç: Katılımcıların geldikleri ülkeler hakkında deha detaylı bilgi edinmek
Sayı: 5-20 kişi
Süre: 1-1,5 saat
Malzemeler: Kağıt, kalem, makas, gazete, dergi, pastel boya, keçeli kalem vb…
katılımcılar ülkeleri hakkındaki bilgileri kağıtlara geçirirler. (eğer ayni ülkeden birden fazla katılımcı varsa bir grup oluşturabilirler)
Kağıtların bir bölümünde başkent, para birimi, nüfus, dil ve o ülkeye özgü şeyler vb yer almalıdır. katılımcılar ve/veya gruplar tüm
bunları resimlerle anlatırlar. Hazırlanan kağıtlar duvarlara asılarak sergilenir.

Battaniye
Amaç: Tanışma, isim öğrenme ve hatırlama.
Sayı: Herhangi
Süre: 20-30 dakika
Grup iki bölünerek iki takim oluşturulur ve iki liderin elinde tuttuğu battaniye çarşaf ve benzeridir malzemeyle iki tarafa ayrılırlar.
Her gruptan birer kişi battaniyenin önüne yaklaşır. Liderler battaniyeyi aşağıya indirirler ve battaniyenin önündeki kişiler
karsısındakinin ismini söylemeye çalışır. karsısındakinin ismini ilk olarak söyleyen kazanır ve kaybedeni kendi grubuna dahil
eder. Amaç bir grubun diğer grubun tamamını kendi tarafına geçirmesidir ancak grup kalabalık ise belli bir zaman sonunda lider
tarafından da sonlan anabilir.

Pink-Pog
Amaç: Tanışma, isim öğrenme hatırlama
Sayı: Herhangi
Süre: 15-25 dakika
Grup daire oluşturacak şekilde ayakta dizilir. Ebe ortaya geçerek parmağıyla işaret ettiği kişiye “Pink” yada “pog” der. Ebe
işaret ettiği kişiye Pink derse işaret edilen kişi kendi solundaki kişinin ismini 3 saniye içinde söylemelidir, pog derse sağındaki
kişinin ismini söylemelidir. Yanlış söylerse ebe olarak ortaya geçer. Ebem uzun süre ortada kalınca yada herkesin kendi
yanındakinin ismini ezberlediğini düşünüp yer değiştirmelerini istediğinde “Pink-pog” diye bağırır. “Pink –pog” dendiğinde
herkes yer değiştirmek zorundadır.

Top ve…
Amaç Tanışma, isim öğrenme, hatırlama
Sayı: en fazla 20
Süre: 10-20 dakika
Malzeme: Tenis topu
Etkinliğin ilk günü oynatılabilecek bir oyun. katılımcılardan ayakta ya da oturarak bir daire oluşturmaları istenir. Oyunu yöneten
kişi elindeki 1 adet tenis topunu göz göze geldiği kişiye atarak “adini” söyler. Topu alan kişi göz göze geldiği bir baksa kişiye
topu atarak “adini” söyler. Ancak topu atacak ve topu tutacak kişilerin mutlaka göz göze bakmaları şarttır, bu kuralı oyunu
yöneten kişi oyuna başlamadan önce açıklamalıdır. Oyunda top atma/top tutma, ad söyleme ve göz göze bakmaktan baksa bir
eylem yapılmaz ve konuşulmaz. Bu oyunun 1. aşaması giderek hızlandırılır. Daha sonra lider oyunun 2. aşamasına geçer. 2.
aşamada topu atan kişi, topu attığı kişinin adini söylemeye çalışır. Bu oyun da giderek hızlandırılır ve kampçılar birbirlerinin
adlarını öğrenmiş olurlar. (Ayni oyunun aşamaları kampçıların diğer özellikleri için de uygulanabilir: örneğin; geldikleri ülke,
yasları, vs.)

Arkamda Biri Var
Amaç: Katılımcıların birbirlerinin isimlerini öğrenmeleri ve iletişim kurmaları.
Sayı: en az 10 kişi
Süre: 5-10 dakika
Malzemeler: Katılımcıların tamamına yetecek kadar isimlik veya yaka kartı, büyük siyah bir naylon poşet.
katılımcılardan isimliklere veya yaka kartlarına isimlerini yazmaları ve dolaştırılan büyük siyah bir naylon poşete atmaları istenir.
Daha sonra herkes torbadan bir isimlik/yaka kartı alır ve ayni anda başlayarak kartın üzerinde ismi yazılı kişiyi bulmaya çalışır.

İsim Zinciri
Amaç: Tanışma
Sayı: En az 10 kişi
Süre: 15-20 dakika
katılımcılar büyük bir daire halinde ayakta dururlar. Daha sonra oyunu oynatan eğitmenden başlayarak isimlerini sağ yanlarındaki
katılımcıya dönerek söylerler. Bütün katılımcılar sırayla isimlerini bir zincir gibi yanlarındakine iletirler.
Not: Oyun değişik sekilerde oyalanarak daha eğlenceli hale getirilebilir. örneğin katılımcılardan isimlerini içinde bulundukları
ruh halini yansıtacak şekilde söylemeleri istenebilir.

İsim Balonları
Amaç: Tanışma, isim öğrenme
Sayı: En az 10 kişi
Süre: 10 dakika
Malzemeler: Katılımcı sayısı kadar balon, asetat kalemi
katılımcılar daire oluşturacak şekilde ayakta dururlar. Her katılımcı dağıtılan balonları şişirerek ismini okunacak şekilde balona
yazar. Oyunun basında katılımcılar balonları kaldırıp isimlerini yüksek sesle söylerler. Gerekli görülürse isimlerini ikinci bir kez
daha söylemeleri istenebilir. Daha sonra katılımcılar balonları dairenin ortasına atarlar ve oyunu oynatan kişinin komutuyla herkes
ortaya gidip bir balon alır. Amaç 30 saniye içinde balonu sahibine vermektir. 30 saniyenin sonunda herkes kendi balonuna
ulaşamamışsa oyun tekrarlanabilir. Böylece katılımcıların birbirlerinin isimlerini daha iyi öğrenmeleri sağlanabilir.

Soğan-Sarımsak
Amaç: Tanışma, İsim öğrenme
Sayı: Herhangi bir grup
Süre: 10 dakika
katılımcılardan daire seklinde ayakta durmaları istenir, ortada bir ebe vardır. Önce herkes solundaki ve sağındaki kişilere ismini
sorar. Daha sonra ortadaki ebe, birine işaret ederek “soğan” ya da “sarımsak” der. İşaret ettiği kişi, ebe “soğan” derse solundaki
kişinin, “sarımsak” derse sağındaki kişinin en fazla 3 saniye içinde ismini söylemek zorundadır. eğer sorulan ismi doğru olarak
söylerse, ebe bir baksa kişiye ayni şekilde soğan ya da sarımsak diye sorar. eğer sorulan kişi ismi doğru olarak söyleyemezse,
bu durumda ebe o olur ve önceki ebe onun yerine geçer. Oyunu yöneten kişi, uygun gördüğü zaman oyunu durdurur.
Not: Oyunu biraz daha hareketlendirmek için, oyunu yöneten kişi istediği zaman katılımcılardan yerlerini değiştirmelerini
isteyebilir. Böylece herkes birden fazla isim öğrenecektir…

Tuvalet Kağıdı
Amaç: Katılımcıların birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlamak
Sayı: en az 10 kişi
Süre: Katılımcı sayısına bağlı olarak 10-30 dakika
Malzemeler: Bir rulo tuvalet kağıdı
Oyunu yöneten kişi yerlerinde oturan katılımcılara bir rulo tuvalet kağıdını verir rulodan istedikleri sayıda parçayı koparıp almalarını
ister. Herkes kağıtlarını aldıktan sonra, oyunu yöneten kişi sırayla her katılımcıdan koparttığı kağıt parçalarının şayisi kadar kendi
hakkında birseller söylemesini ister. Her katılımcının kendi hakkında en az bir şeyi diğer katılımcılarla paylaşmasıyla
katılımcıların birbirlerini daha iyi tanımaları ve daha yakın ilişkiler kurmaları sağlanabilir.
Not: Bu oyun aynı zamanda çeşitli değişikliklerle bir kültürlerarası öğrenme aracı olarak uluslararası aktivitelerde de
kullanılabilir.
 Üst