Okul Öncesi Kolik

Okul Öncesi Etkinlik Çeşitleri ve Açıklamaları

07.08.2017
3.239

Okul Öncesi Etkinlik çeşitleri; Türkçe, Sanat, Drama, Müzik, Hareket, Oyun, Fen, Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Alan Gezileri şeklindedir.

Okul Öncesi Etkinlik Çeşitleri ve Açıklamaları
Okul Öncesi Etkinlik çeşitleri;

Türkçe, Sanat, Drama, Müzik, Matematik, Hareket, Oyun, Okuma Yazmaya Hazırlık, Fen ve Alan Gezilerden meydana gelen etkinlikler sınıf içinde yapılabileceği gibi açık havada da yapılabilir. Öğretmenlerin bu etkinlikleri açık havada da gerçekleştirmesi beklenmektedir. Okul öncesi etkinlik çeşitleri tek tek planlanıp uygulanabileceği gibi birden fazla etkinlik çeşidi bir araya getirilip etkinlikler oluşturulabilir. Okul Öncesi etkinlikler aynı zamanda küçük, bireysel grup veya büyük grup şeklinde planlanıp uygulanabilir.

Okul öncesinde Bireysel etkinlikliklerde, öğrencilerin kendi başlarına öğrenmesini amaçlar. Bu etkinlikler, çocukların gereksinim ve yetenekleri, bireysel ilgi ile gelişim özelliklerini dikkate alarak onların potansiyel gelişimlerini desteklemek amacıyla planlanan etkinliklerdir.

Okul öncesi küçük grup etkinliği, çocukların tamamının ayni etkinliği küçük gruplar halinde yaptıkları etkinliğidir. Küçük grup da yapılan etkinliklerde her grup için ayrı ayrı etkinlik planlanmalıdır

Okul öncesi büyük grup etkinliği, aynı yöntem ile aynı kazanımlara ulaşmayı amaçlayan, materyaller ve teknik kullanılarak sınıftaki tüm çocuklarla birlikte yapılan etkinliklerdir.

Okul öncesi bütünleştirilmiş etkinliklikleri, bir çok etkinliğin  bir araya getirilmesinden meydana gelir. Etkinliklerin bir etkinlik planının öğrenme sürecinde arka arkaya sıralanması demek bütünleştirmek demek değildir. Aşağıda etkinlik çeşitleri tanımlanmış ve örnek etkinlikler belirtilmiştir

Aşağıda Okul Öncesi Etkinlik çeşitleri tanımlanmış ve örnek etkinlikler belirtilmiştir.

Şimdi okul öncesi etkinlik çeşitlerini size kısaca açıklayalım

 • Matematik Etkinliği: Matematik etkinlikleri öğrencilerin gelişimini sağlarken, matematiğe karşı pozitif yaklaşmalarını, çocukların önceden edindiği yeni bilgiler ile kavramsal bilgiler arasında bir bağ kurmasına yardımcı olur. Matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacını taşımaktadır.
 • Drama Etkinliği: Drama çocukların bir grup içerisinde durum veya olayları kendi yaşantılarından yola çıkıp,
  materyaller kullanarak, dramatik formlar yoluyla canlandırmaları dır. Okul öncesinde drama çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, bütün gelişimlerini destekleyen, daha önceden belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel veya sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir.
 • Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği: İlkokula hazırlık çalışmaları; çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına devam ettiği süre boyunca sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri gibi bütün alanlarda eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir bütünüdür. Bu alanda yapılacak çalışmalar çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna başladığı ilk günden itibaren bütün gelişim alanlarını kapsamalı ve birbiri üzerine eklenerek gitmelidir. Çocuğun bir beceriyi tam anlamıyla kazanabilmesi için uzun yıllara ihtiyaç vardır.
 • Türkçe Etkinliği: Türkçe etkinliği çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinliklerdir. Türkçe etkinliklerinin
  amacı; çocukların Türkçeyi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır. Bunların yanı sıra Türkçe etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır.
 • Oyun Etkinliği: Oyun, çocukların uzmanlık alanıdır. Dünyanın her yerinde çocuklar her koşulda, her zaman, her şeyle oyun oynayabilirler. Oyun sadece çocukların değil yaşam boyu bireylerin haz verici uğraşı olarak önemini sürdürür. Çocukluk döneminin vazgeçilmez uğraşı olan oyundan en etkili öğrenme
  fırsatı olarak yararlanılmalıdır. Çocuklar öğrenme deneyimlerini oyunları aracılığı ile geliştirirler
  ve zenginleştirirler.
 • Müzik Etkinliği: Müzik etkinlikleri, çocukların hem bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen çalışmalardır. Bu çalışmalar, ses ve müzik dinleme ve ayırt etme çalışmaları, ritim çalışmaları, nefes ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, çalgı çalma, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü oluşturma gibi etkinliklerden
  oluşur
 • Hareket Etkinliği: Hareket etkinliğinin amacı, çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, gelişimine ve özbakım becerilerine katkıda bulunmaktır. Böylece çocuğun fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılımı da sağlanabilir. Çocukların fiziksel ve motor yeterliliklerinin, algısal motor gelişimlerinin ve hareket becerilerinin yani yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge becerilerinin geliştirilmesini içeren etkinliklerdir. Bu etkinlikler süresince çocukların temel hareket becerileri, beden farkındalığı motor yeterliliği (güç, koordinasyon, hız, çabukluk) ve fiziksel yeterliliği (esneklik, kuvvet, dayanıklılık) gelişir.
 • Fen Etkinliği: Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Çocuklar ilk elden deneyimler kazanırken onların bilimsel süreç becerilerini kullanmalarına özen gösterilmelidir. Bu etkinliklerle yaşam gerçeklerini tanıtırken çocuklarda çevre farkındalığı da sağlanacaktır. Çocukların çevrelerine karşı doğru tutumlar geliştirebilmeleri ve doğru davranabilmeleri için öğretmenin tutumlarının da doğru olması ve doğru davranması gerektiği unutulmamalıdır
 • Alan Gezisi: Alan gezileri çocukların araştırma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlamlı öğrenme gereksinimlerini karşılama amacını taşımaktadır. Yalnızca fen eğitimi etkinlikleri kapsamında düşünülmemesi gerekir. Bu geziler bir yandan çocukların yaşadıkları çevreyi tanımalarına, bir yandan da eğitim programına alınan kazanımlara ulaşmalarına ve kavramları öğrenmelerine ortam hazırlar.

Bir sonraki makalemizde görüşmek üzere…

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.